Các VBPL của các Bộ, ngành liên quan

Các VBPL của các Bộ, ngành liên quan

Các VBPL của các Bộ, ngành liên quan

Các VBPL của các Bộ, ngành liên quan

Các VBPL của các Bộ, ngành liên quan
Trang chủ » Thông tin pháp luật » Các VBPL của các Bộ, ngành liên quan

Đường dây nóng

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: Số 11A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37683050 (24/24h)
Fax: 024.37683048
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I
Địa chỉ: 34/33 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02253.759.508 (24/24h)
Fax: 02253.759.507
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II
Địa chỉ: Đường Hoàng Sa, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  02363.924.957 (24/24h)
Fax: 02363.924.956
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III
Địa chỉ: 1151/45 Đường 30/4, P. 11, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3850.950 (24/24h) 
Fax: 0254.3810.353
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV
Địa chỉ Số 65, đường Nguyễn Văn Linh, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3880.373
Fax: 0258.3880.517

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17

Hôm nay: 1187

Tháng hiện tại: 18558

Tổng: 1908424

Các VBPL của các Bộ, ngành liên quan

Số hiệu

Tìm trong trích yếu

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021-2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng 13647/KH-BGTVT 22/12/2022 Khác Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm...
Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 168/NQ-CP 11/10/2023 Khác Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng...
Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp 968/CĐ-TTg 16/10/2023 Khác Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành...
Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước 22/CT-TTg 23/06/2023 Chỉ thị Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp...
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH NHẰM KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 63/2023/TT-BTC 16/10/2023 Thông tư Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ...
Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 22/2023/QH15 22/2023/QH15 23/06/2023 Luật Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Đấu thầu...
Thông tư số 05/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 05/2023/TT-BNV 03/05/2023 Thông tư Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một...
Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 05/2023/TT-BLĐTBXH 15/06/2023 Thông tư Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung...
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam 387/QĐ-BGTVT 31/3/2023 Quyết định
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam 1218/QĐ-BGTVT 23/09/2022 Quyết định
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam 651/QĐ-BGTVT 29/05/2023 Quyết định
Thông tư số 05/2023/TT-BKHC ngày 22/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 05/2023/TT-BKHC 22/5/2023 Thông tư  Thông tư số 05/2023/TT-BKHC ngày 22/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định...
Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế 29/2023/NĐ-CP 03/6/2023 Nghị định Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế
Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. 02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư Ngày 03/03/2023, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số...
Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 03/2023/TT-BTC 10-01-2023 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước...
Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 08/2022/TT-BKHĐT 31/5/2022 Thông tư Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu...